ผลไม้อีสานบ้านเฮา

ข้อมูลจากhttp://atcloud.com/stories/59826

Advertisements

กำหนดการจัดทำVTRการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  ๑๙  สิงหาคม ประชุมวางแผนดำเนินการ  ณ  ห้องประชุมพัชรี สพป.นม.๖
วันที่  ๒๕  สิงหาคม ถ่ายทำVTRการจัดกิจกรรม  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด ,
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
วันที่  ๒๖  สิงหาคม ถ่ายทำVTRการจัดกิจกรรม  ณ  โรงเรียนบ้านโนนสัง ,
โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
วันที่  ๑,๒  กันยายน ตัดต่อถ่ายทำVTRการจัดกิจกรรม  ณ  ห้องประชุมพัชรี สพป.นม.๖

อบรม Social media

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2554 อบรมการใช้ blog WordPress เป็นความรู้ใหม่ที่อยากศึกษามนาน แต่ติดด้วยระบบอินเตอร์เน็ต..ขอขอบคุณ โรงเรียนเมืองคง…

สาระดี

การตั้งชื่อ Domain name ที่ดี Domain Name เปรียบเสมือนชื่อของเรา เป็นชื่อที่ใช้อ้างอิงมายังเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นจึงมีความสำคัญมาก การเลือก Domain name ที่ดีจะเป็นส่วนช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีชื่อเสียงได้ง่ายขึ้น . Domain Name ที่ดี สั้น, จำง่าย,…